De lessen beginnen ’s morgens om 8u30 en eindigen om 12u10.  

Ze beginnen terug om 13u45.

De school is uit om 15u45.

 

Er is toezicht op de speelplaats ’s morgens vanaf 8u en ’s middags vanaf 13u15.

 

Voorschoolse opvang kan vanaf 7u en naschools tot 18u30.